مقاله آموزشی شماره 1
سپتامبر 6, 2019
دوره ثروت در همه چیز
سپتامبر 12, 2019

《بر اتفاقات زندگیتان مسلط شوید》

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام و درودخدمت شما دوستان عزیزم امیدوارم حالتان خوب باشد.
دراین مقاله آموزشی قراراست نکته ای برای افزایش کیفیت کارو زندگی خود یادمیگیریم.

یکی از دانشمندان میفرماید:نمیتوانید آنچه را که برایتان اتفاق می افتد کنترل کنید، اما میتوانید نظرتان را راجب به آنچه که برایتان اتفاق می افتد کنترل کنید.شاید فکر ویا احساس کنید هیچ کنترل بر روی انفاقات زندگیتان نداریدبسیار خب من هم به اتفاق این دانشمند جهان میگویم شما میتوانید نظر خودتان را نگاه خودتان را عکس العمل خودتان را راجب آنچه که برایتان اتفاق می افتد کنترل کنید.
حال اگر ما بتوانیم به قدرت برسیم که عکس العمل خودمان را در برابر اتفاقات کنترل کنیم چه اتفاقی می افتد؟
به جای آنکه تغییر برشما مسلط شود ،شما بر تغییر مسلط میشوید وآن را کنترل میکنید.

و این دیدگاه در حل مسائل و چالش ها و مشکلات مختلفی در کار و زندگی به تمام انسان های موفق جهان کمک بسیار کرده است اگر دیدگاه شما دیدگاه قدرتمندی باشد که بتوانید در مقابل اتفاقی که برای شما اتفاق افتاده است عکس العمل قشنگی نشان بدهید نه تنها از چالش به خوبی عبور میکنید بلکه آن چالش را مایه ی برای رشد خود قرار میدهید فرصتی است برای درخشیدن شما فرصتی است برای اینکه شما نقاط ضعف خود را بیشتر شناخته و آن ها را به نقاط قوت خود تبدیل کنید .

همه افراد موفق جهان را در بر میگیرد این عملکرد این دیدگاه این تفکر .
اما اگر انسانهای فقیر انسانهای ضعیف النفس و انسان های شکست خورده را نگاه کنید اتفاقاتی که برایشان می افتد آنها را کنترل میکند وبرآنها مسلط هستند
پس این تغییر در دیدگاه این تغییر در نگرش این تغییر در رفتار این تغییر در تحلیل ها وتفسیرها از اتفاقاتی که برایمان اتفاق می افتد میتواند آن اتفاق را به نفع ما تغییر داده وما را رشد دهد ما را ثروتمند کند ما قدرتمند کند مارا به قهرمانی برساند واز ما شخصیت محبوب و قدرتمندی بسازد.

همه شما را دوست دارم

رزگارشیرخانی، صابربیژنی