دوره بیگ بنگ ارتباطات
جولای 12, 2019
مقاله آموزشی شماره 2
سپتامبر 6, 2019

《قدرت فکر قدرت الهی بشر است.》

بسم الله الرحمن الرحیم


سلام ودرود خدمت شما دوستان‌ وهمراهان گرامی
دراین قسمت قانون بسیار مهمی را باهمدیگر بررسی خواهیم کرد.
امیدوارم شناخت این قانون شمارا به یک تصمیم قدرتمند و یک حرکت جدی در زندگیتان برساند و مسیر قشنگی را در زندگیتان آغاز بکنید.
این قانون میگوید شما در زندگی همانی میشوید که اغلب اوقات به آن فکرمیکنید.


دراین قسمت قانون بسیار مهمی را باهمدیگر بررسی خواهیم کرد.
امیدوارم شناخت این قانون شمارا به یک تصمیم قدرتمند و یک حرکت جدی در زندگیتان برساند و مسیر قشنگی را در زندگیتان آغاز بکنید.
این قانون میگوید شما در زندگی همانی میشوید که اغلب اوقات به آن فکرمیکنید.

انسان های در طول روز و درطول سالهای مختلف توسط تصویری که ازخودشان دارند توسط تعریفی که از خودشان دارند خود را در شرایط ها و مکان ها و نقاط مختلف زندگی تصور وتجسم میکنند.
هستند بسیاری از انسان های که خود را فقیر خود را انسانی ناتوان خود را انسانی شکست خورده خود را انسانی مظلوم میبینند وطبق قانونمندی جهان هستی که همه دستاوردهای زندگی انسان را افکار او شکل میدهد ،وقتی که انسان به چنین موقعیت های به چنین شخصیتی در مورد خودش فکر میکند ،اتفاقاتی در دنیای بیرون آن می افتد که اون انسان اگر فقیر نیست فقیرشود و اگر فقیراست فقیرتر شود او به شکست های مختلفی هدایت بشود وتمام این اتفاقات توسط فکر آن انسان اتفاق می افتد واین قانون است انسان همانی میشود که اغلب اوقات به آن فکر میکند واین بسیار نکته مهمی است که میتواند با دانستن این راز و این قانون انسان خودش را نجات بدهد پیرامون خودش به گونه دیگری فکر کند به گونه دیگری خودرا تصور کند به گونه دیگری خودرا تعریف کند به گونه دیگری درمورد خود احساس داشته باشد و انسانهای موفق همیشه ازاین قانون به نفع خودشان استفاده میکنند آنها به جای اینکه خود را فقیر بدانند و حقیر بدانند ازاین قانون قشنگ خدای مهربان اغلب اوقات به هدف های خودشان به دستاوردهای خودشان به لحظات قشنگی که در زندگی میتوانند تجربه کنند به موفقیت های که میتوانند کسب بکنند فکر میکنند زیرا میدانند تمام آن افکاری که در ذهنشان میپرورانند دردنیای بیرون اتفاق می افتد وجهان هستی آن را به سمت اهدافی که به آن فکر میکردند آنهارابه سمت موقعیت های که خود را درآن

میدیدند خود به سمت مسیرهای میبینند و کشیده میشوند وآنهارا میبرند که یک روز آن را در ذهنشان پرورانده اند.
پس من از همه شما میخواهم در زندگی به چیزهای فکر کنید که دوست دارید آنها را تجربه کنید دوست دارید آنها را داشته باشید دوست دارید آنها را بدست بیاورید و مطمن باشید که قدرت فکر در دنیای هرانسانی قدرت خداوند در وجود اوست خداوند این قدرت را به انسان هدیه کرده است که بتواند هرطور که میخواهد زندگیش را خلق کند پس شما به هرآنچه فکر بکنید جهان هستی شما را به سمت تحقق آن میکشد وهدایت میکند اگر این قانون را هر روز مرور بکنید میتوانید هر روز خودآگاه تر و خود هشیار تر افکارتان را کنترل کرده واز آن به نفع خود استفاده کنید اگر ازاین قانون غافل باشید نمیتوانید سمت و سوی قشنگی به افکار خود بدهید پس من همه شمارا دعوت میکنم که هر روز صبح بعد از آنکه از خواب بیدار شدید این مقاله آموزشی را مطالعه کنید وبه خودتان یادآورشوید که من به هرآنچه که فکر کنم تبدیل خواهم شد این قانون خداوند است و هیچ شرط و شروطی هم ندارد وجهان هستی سمعا وطاعتا در اختیار من است.


همه شما را دوست دارم .

رزگار شیرخانی، صابر بیژنی