لازمه رسیدن به خواسته هایتان چیست؟

دوره ثروت در همه چیز
سپتامبر 12, 2019
قدرت فکر
باید بشوی، تا بشود…
آوریل 3, 2020
 
دوره۱-۲-min

بسم الله الرحمن الرحیم
همراهان عزیزم سلام، امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید.
هزاران درودبرشما که با نیت قلبی باایمان به خداوند مهربان با یک تعهد جدی به خودتان و زندگیتان به سایت قدرت فکر واردمیشوید.

آری شما به یک تعهد جدی و قدرتمند برای زیرورو کردن زندگیتان نیاز دارید. سایت قدرت فکر به شما کمک میکند تعهدتان را عملی کنید و آن را به سرانجام برسانید.

به شما قول میدهم وقتی متعهد که بهترشوید و زندگی زیباتری خلق کنید ،سایت قدرت فکر به بهتر شدنتان کمک خواهد کرد.

تعهد همان ابزار پنهانی است که قهرمانان و افراد موفق جهان همواره همراه خودشان دارند و فراموشش نمی کنند.

بهترشدن یک فرآیند است

باید برای این فرآیند تعهدی وجود داشته باشد. باید آموزش ببینید ،
باید مقالات را بخوانید
و حتما از فایل های صوتی سایت قدرت فکر نهایت استفاده را ببرید.
من برای دانستن میزان تعهدتان به اقداماتتان نگاه میکنم.


تعهد بدون عمل و اقدام هیچ معنایی ندارد و هیچ قدرتی هم ندارد ،مطمئن باشید.
تعهد را در وجود پدرها و مادرها ببینید و آن را به خوبی درک کنید.

هوا سرد است ،اما پدر به عشق خانواده اش به سرکار میرود وبا تمام وجودش تلاش می کند.
مادر خسته است و کلی کار خانه را به انجام رسانده ،اما بازهم میخواهد کانون خانواده اش را با پختن نهار و شام محکم تر و صمیمی تر نگه دارد.

انجام کارهای پدر و مادر ها برای من فرزندانشان دشوار است ،اما یک چیز این دشواری را که برای آنان هم هست بی معنا میکند تعهد است!
آنان به خانواده شان تعهد دارند،آنان عشق می ورزند و این عشق محرکه همه اقداماتشان شده است.

تغییر زندگی هم چنین تعهدی را می طلبد.
باید عاشق باشید!
عاشق عزیزانتان، عاشق خودتان ،عاشق اهدافتان و....
واین عشق در وجود شما تعهد ایجاد کند.
سختی را برایتان بی معنا کند.
وقت ندارم و بهانه ها را برایتان غیر قابل قبول کند.
شک و تردید ها را از وجودتان پاک کند.
این یعنی تعهد به تغییر زندگی!!

اگر گفتید برای شنیدن آن فایل وقت ندارم، یعنی هنوز تعهد ندارید.!
اگر گفتید خواندن مقالات سایت قدرت فکر چیزی برای توانمندی من ندارد،یعنی هنوز تعهد ندارید.!
اگر گفتید از کجا معلوم این راز شما درست باشد ،یعنی هنوز تعهد ندارید!
بله دقیقا ،درست متوجه شده اید، تعهد اینگونه است.

تعهد بهانه هارا کنار میزند
تعهد قدم ها وتلاش هایتان را به نتیجه میرساند.
تعهد باعث میشود آگاهانه از زندگیتان لذت ببرید.
تعهد باعث میشود از قدرت فکرتان برای پیروز شدن استفاده کنید.
تعهد یک نیرو الهی است در وجودانسان.

قاتل موفقیت انسان بهانه های اوست، اگر قهرمانی را دید که درخشیده است و امروز الگوی شما شده، این را بدانید اگر از بهانه هایش اطاعت میکرد امروز الگوی شما نبود. اصلا نامی نداشت که شما آن را بشناسید.

قهرمانان قاتل موفقیت هایشان را میشناسند.
نسبت به آن آگاه وهوشیار هستند.
اما یک سوال ،چگونه آن را کنترل میکنند؟
با داشتن تعهد،
تعهدی که از همه بهانه هایش قویتر است و هروقت به چیزی که در وجودش عشق را شعله ور میسازد فکر میکند، دیگر نمیتواند ساکت بنیشند،
نمیتواند در مقابل نمیتوانم هایش احساس ضعف نشان دهد،
نمیتواند تمرینات خودش را دنبال نکند.
تعهد مرتب به او نهیب میزند که:هی بلند شو، آنان را فراموش کردی؟ مگر چقدر فرصت داری که امروز و فردا میکنی؟....

انسان با داشتن تعهد مسئولیت پذیر قدرتمندی میشود.
مسئولیت پذیری در قبال خودش،زندگیش،اهدافش،آنان که عشق و محبوب او هستن،....

دوباره تکرار میکنم که تعهدتان را در اعمالتان مشاهده میکنم،نه حرف هایتان.
باید هر روز تعهدی که به خودتان داده اید را اجرا کنید،دراین میدان رقابت که با خودتان گذاشته اید پیروز باشید.

غلبه بر هر بهانه ای را برای خودتان یک موفقیت ثبت کنید، زیرا موفقیت حاصل همین غلبه کردنه است.
وهمین موفقیت ها با تعهدتان شکل میگیرد، و شما به خودتان افتخار میکنید.
بارها تجربه کرده اید که میتوانستید تلاش بیشتری بکنید اما تلاش نکردید!چرا؟؟
چون به کسی یا چیزی هیچ گونه تعهدی ،هیچ گونه عشقی نداشتید!!
تعهد از شما انسان شگفت انگیزی میسازد.

از تعهدتان بابت مطالعه این مقاله تا به آخر تبریک و خداقوت میگویم،از شما میخواهم 10 نکته مهم این مقاله را برای خودتان یادداشت کنید و متعهد شوید آنها را اجرا کنید.
انجام این تمرین نشان دهنده میزان تعهد شما برای تغییر وتحول در زندگیتان است.
تعهد از شما انسان شگفت انگیز و از زندگیتان عظمت میسازد.
از شما سپاسگزارم

رزگارشیرخانی